VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA

Meille Bypiasissa vastuullisuus on tärkeä menestystekijä. Tavoitteemme pitkällä tähtäimellä on pystyä toimimaan kestävällä tavalla ja pitämään yrityksemme taloutemme niin kunnossa, että voimme huolehtia vastuustamme sekä yhteiskuntaamme että ympäristöämme kohtaan.

Olemme määritelleet yrityksemme eettiset arvot ja toimintatavat ja laatineet yrityksemme vastuullisuusstrategian. Sen mukaisen toiminnan varmistamiseen me olemme panostaneet paljon ja viime vuosina olemme satsanneet myös tämän toiminnan seurantaan.
Koemme, että vastuullisuusohjelmamme avulla meillä on mahdollisuus toimia vakuuttavasti ja turvallisesti verkostoituessamme ja kasvaessamme yhä kiihtyvällä vauhdilla sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.
Me olemme panostaneet siihen, että juurrutamme vastuullisuusstrategiamme osaksi yrityksemme päivittäistä toimintaa ja tähtäämme siihen, että vastuullisuusohjelmamme vahvistaa aidosti organisaatiotamme ja toimintaamme.
Vastuullisuusstrategiamme mukainen eettinen ohjeistomme käsittää ne minimivaatimukset, jotka asetamme oman toimintamme lisäksi alihankkijoillemme ja kaikille yhteistyökumppaneillemme läpi koko tuotantoketjun.

”360 Sustainability”-strategiamme kunnioittaa ympäristön, ihmisten ja eläinten hyvinvointia ja se kattaa koko tuotteen elinkaaren raaka-aineista tuotannon kautta aina niiden käytön jälkeiseen hävittämiseen asti.
Sen mukaan me sitoudumme itse ja vaadimme myös yhteistyökumppaneitamme kunnioittamaan ihmisoikeuksia niin, että työntekijöiden tasa-arvo toteutuu. Vaadimme myös eläinten oikeuksien kunnioittamista. Vaadimme, että alihankkijamme kunnioittavat ympäristöä ja toimivat ekologisesti ja sitoutuvat kanssamme kestäviin tuotantotapoihin.

YMPÄRISTÖVASTUU

Me Bypiasissa toteutamme ympäristövastuutamme kaikissa yrityksemme toiminnoissa. Käytämme luonnonvaroja, energiaa ja materiaaleja säästävästi ja tehokkaasti.

Kiristyviin ympäristövaatimuksiin vastaamiseksi kehitämme aktiivisesti kestävän kehityksen mukaisia uusia materiaaleja ja hyödynnämme uusia ympäristöä säästäviä teknologioita niin, että vaatimuksemme myös veden tehokkaasta käytöstä samoin kuin jätevesien oikein käsittelystä ja jätteiden vastuullisesta hävittämisestä toteutuvat.

Seuraamme toimintamme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä, ja pienennämme sitä systemaattisesti, ja samaa me vaadimme valmistajiltamme kuten myös muiltakin alihankkijoiltamme. Olemme mukana ilmastotalkoissa, joiden tavoitteena on ilmastonmuutosten hillitseminen. Olemme tehneet suunnitelman edetäksemme kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

HIILIJALANJÄLKI

Me Bypiasissa toteutamme ympäristövastuutamme kaikissa yrityksemme toiminnoissa ja käytämme luonnonvaroja, energiaa ja materiaaleja säästävästi ja tehokkaasti. Seuraamme toimintamme aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Olemme ilmastotalkootoimenpiteillämme pystyneet pienentämään CO2-päästöjämme systemaattisesti, sekä omien toimintojemme että tuotantoketjumme osalta.

CO2-päästöjen laskemisessa ja luokituksessa olemme käyttäneet Greenhouse Gas Protocolia.

Kaikki ostosähkömme on tuotettu tuulivoimalla, jonka käyttö on CO2-päästötöntä. Se on alkuperäsertifioitua EKOenergiaa. 

PAKKAUS- JA KULJETUSMATERIAALIT

Tuotteidemme kuljetukseen valmistajilta varastoon käytämme pakkausmateriaaleja, jotka ovat täysin uusiokäytettäviä ja kierrätettäviä Jätemäärän vähentämiseksi olemme ottaneet käyttöön lavakuljetukset, joissa tuotteet kuljetetaan kokonaan ilman pakkauksia. Näitä lavakuljetuksia käytetään mm messukuljetuksiin. Lisäksi hyödynnämme uudelleenkäytettävien kuitukangassäkkien käyttöä tuotteiden kuljettamiseen varaston ja myymälöiden välillä.

Verkkokaupan toimitukset pakkaamme uusiutuvista eli kierrätysmateriaaleista valmistettuihin muovipusseihin. Lisäsimme viime vuonna markkinointitoimenpiteitä, joilla kannustamme verkkokauppamme asiakkaita tilaamaan verkkokaupan toimitukset myymälöistämme noudettaviksi. Näin asiakkailla on mahdollisuus sovittaa vaatteet ennen ostopäätöstä. Tämä on vähentänyt tuotteiden palautusprosenttia samoin kuin tuotteiden postituksesta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä.

Myymälöissä pakkaamme tuotteet uusiutuvista eli kierrätysmateriaalista valmistettuihin paperikasseihin, joissa tuotteet on suojattu uusiutuvista eli kierrätysmateriaalista valmistetulla suojapaperilla.

Näillä toimenpiteillä olemme pystyneet vähentämään pakkaus- ja kuljetusmateriaalien käyttöä, toimintamme volyymin samalla kasvaessa.

JÄTE

Seuraamme aktiivisesti jätteistämme syntyvää ympäristövaikutusta.
Vaikka toimintamme volyymi kasvaa vauhdilla, on meillä tavoitteena jatkuvasti vähentää 
jätemääräämme ja sen aiheuttamaa ympäristövaikutusta. Olemme toimillamme pystyneetkin vähentämään jätteidemme määrää ja niistä aiheutuvia CO2-päästöjä tehokkaasti. Olemme haastaneet itsemme kehittämään uusia jätteiden vähentämistoimia.

Joitakin toimia mainitaksemme:

  • Kirjanpitomme toimii täysin paperittomasti
  • Uudelleen käytämme kaiken tuotannon tekstiilien leikkuuhävikin hiusdonitsien yms. pienten tuotteiden tuottamiseen, käsitöiden tekijöille elinkeinon harjoittamiseen ja päiväkodeille askartelumateriaaleiksi
  • Ohjaamme kaikki virheelliset tuotteet ja tuotantoerät sellaisenaan uudelleenkäyttöön hyväntekeväisyyteen

KALUSTEET JA PAINOTUOTTEET

Kaikki myymälöidemme kuten kaikki muutkin yrityksemme tilojen kalusteet on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Kaikki yrityksemme painotuotteet kuten kuvastot, etiketit yms. ovat kotimaisia. Ne on valmistettu suomalaisesta raaka-aineesta suomalaisissa painotaloissa.

Me Bypiasissa kannustamme kaikin tavoin myös asiakkaitamme vaikuttamaan vastuullisuuteen ja vähentämään ympäristövaikutuksia.
Kannustamme asiakkaitamme pidentämään vaatteidensa käyttöikää huoltamalla ja pesemällä vaatteet hoito-ohjeiden mukaan. Verkkosivuillamme on tuotteitten materiaaliselvitykset ja yksityiskohtaiset tuotteiden hoito-ohjeet. Kaikki vaatteemme kestävät vesipesun niin, että ympäristölle haitallista kemiallista pesua ei tarvita. Kuluttaja voi myös vähentää ostamansa vaatteen ympäristövaikutuksia mm. käyttämällä ympäristömerkittyä ja fosfaatitonta pesuainetta ja välttämällä kuivausrummun käyttöä.

Verkkokaupassamme asioivia kuluttajia kannustamme tilaamaan verkkokaupan toimitukset myymälöihimme, joissa he voivat sovittaa tilaamansa tuotteet ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä. Näin vältämme tuotteiden vaihtamiseen liittyvän postitusrumban, samalla kun asiakkaat pääsevät osallistumaan tuotteiden pakkaukseen ja kuljetukseen liittyvän ilmastojalanjäljen pienentämiseen.

RE-USE JA RETURN

Ylläpidämme BYPIAS Second Hand -Facebook-ryhmää, jossa kuluttajilla on mahdollisuus kierrättää sellaisia BYPIAS-vaatteita, joita eivät itse enää käytä tai ostaa sieltä itselleen kierrätettyjä vaatteita.
Otamme vastaan loppuun käytettyjä BYPIAS-tuotteita. Kun asiakas on käyttänyt tuotteensa niin loppuun, että ei näe aiheelliseksi kierrättää sitä enää uudelleen käyttöön BYPIAS- tai muiden second hand -kauppojen tai kirpputorien kautta, voi hän palauttaa tuotteen meidän omiin BYPIAS-myymälöihimme, joista me huolehdimme tuotteiden hävittämisen vastuullisesti.

VASTUULLINEN TUOTANTOKETJU

Bypiasin tuotanto on kautta koko linjan kestävää ja vastuullista. Se tarkoittaa, että valmistajat eivät käytä ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja valmistajien työolosuhteet ovat turvalliset ja heidän työntekijöidensä oikeuksia kunnioitetaan.

Meillä on pitkät ja kestävät yhteistyösuhteet jokaisen valmistajan kanssa. BYPIAS- vaatteet valmistetaan suureksi osaksi kotimaassa ja lähialueella pienissä ompelimoissa. Virossa sijaitsevien ompelimoiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä niiden perustamisesta lähtien. Olemme olleet mukana perustamassa pellavatuotteidemme ompelimot Viroon, joiden ompelimoiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä niiden perustamisesta lähtien ja tämä yhteistyö on jatkunut siitä lähtien katkeamatta koko ajan.

Myös neulos- ja trikootuotteidemme kokoonpano tapahtuu Virossa ompelimossa, jonka perustamisessa olemme olleet mukana ja jonka kanssa yhteistyömme on jatkunut siitä lähtien koko ajan.
Virolaiset valmistajat ovat kehittyneet ja kasvaneet kanssamme. Olemme sopineet heidän kanssaan yhdessä säännöt, jotka ovat eettisten arvojemme mukaiset ja seuraamme heidän toimiaan kuin omiamme. Valvomme virolaisten valmistajiemme toimintoja tapaamalla heitä kaikkia vähintään joka toinen viikko.

Kotimainen tuotantomme alkoi vuoden 2018 aikana ja sen volyymi kasvaa.

Italiassa olemme keskittäneet tuotantomme pieneen rajoitettuun määrään Pohjois-Italialaisia valmistajia, joiden kanssa meillä on vuosien ajan vakiintuneet yhteistyösuhteet ja joiden toimintaa paikallinen tuotannonvalvojamme valvoo. Kaikki italialaiset valmistajamme ovat SMETA-4-Pillar- auditoituja eikä kenenkään arvioinnissa ole löytynyt huomautettavaa minkään eettisyyden osa- alueen arvioinnissa. Italialaisten valmistajien kanssa yhteistyö on jatkunut katkeamatta jokaisen valmistajan kanssa aina siitä lähtien, kun se on alkanut.

Bypiasin tuotannon volyymistä 79,4 % valmistetaan Suomessa ja Virossa, 20,1 % valmistetaan Italiassa. Sisustustuotteiden ja myyntivalikoimamme muiden yritysten merkkien osuus on 0,5 % koko tuotevolyymistä. Oman sisustusmerkkimme tuotteet hankimme kahdelta pieneltä perheyritykseltä Intiasta. Valikoimistamme löytyvät muiden yritysten merkkien tuotteet on valmistettu Italiassa ja muualla EU:ssa sekä Indonesiassa.

MATERIAALIT

Me tunnemme ja seuraamme tuotteisiimme käytettyjen raaka-aineiden alkuperää, niiden viljelyä sekä tuotannon prosesseja varmistaaksemme, että tuotteemme ovat tuotettu ekologisia ja eettisiä periaatteitamme noudattaen. Tähtäämme tuotannossamme mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen ja käytämme sertifioituja materiaaleja.

Pellava

BYPIAS-brändimme ydintuote on pellava, joka valmistetaan raaka-aineesta langaksi Ranskassa, joka on matalan riskin maa. Pellavakuitumme on peräisin EU:sta ja on European Flax -sertifioitua. Langan valmistaja kuuluu Masters of Linen -järjestöön, mikä takaa mm. sen, että tuotteidemme pellavakuitu on GMO-vapaata, sen tuotannossa ei ole käytetty keinokastelua eikä ympäristölle eikä terveydelle haitallisia kemikaaleja. Se on luontoon täysin hajoavaa.

Pellavatuotteidemme valmistukseen osallistuvat tuottajat noudattavat kukin oman maansa lainsäädäntöä. Sen vakuudeksi koko tuotantoketju noudattaa Euroopan kemikaaliasetusta, REACH. Se varmistaa, että tuotannon missään vaiheessa ei ole käytetty haitallisia kemikaaleja.

BYPIAS-pellavat valmistetaan langasta kankaaksi ja siitä edelleen valmiiksi tuotteiksi lähialueella Baltiassa. Bohemiana-pellavavaatteet ja Essentials-pellavaneuleet valmistetaan Italiassa.


Bambu

BYPIAS-Bamboo-malliston raaka-aine on 93/7 bambu/elastaani. Bambutrikoo on
kestävän kehityksen mukainen materiaali, joka valmistetaan langasta valmiiksi tuotteeksi Virossa.

Bambu on nopeakasvuinen ja luonnonmukainen ruokokasvi. Se uusiutuu luonnostaan, eikä sen viljelyssä tarvita keinokastelua, lannoitteita eikä torjunta- aineita. Bambukasvi sitoo hyvin tehokkaasti hiilidioksidia ja tuottaa samalla paljon happea. Bambukuitu hajoaa ja maatuu nopeasti.

Käytämme BYPIAS-tuotteidemme valmistuksessa OEKO-TEX Standardin minimissään 100 –luokan 1 sertifioituja materiaaleja. Näin varmistamme, että tuotteissa ei ole haitallisia kemikaaleja, ja että ne ovat turvallisia käyttää suoraan ihoa vasten tarkoitettuun vaatetukseen.

Eläinkuidut

Neuleidemme merinovilla-, mohair-, kashmir- ja alpakkakuitu on peräisin lankojen valmistajan omilta tiloilta Uudesta-Seelannista, jossa kaikkien eläinkuituja tuottavien eläinten, kuten merinolampaiden ja mohair- ja kashmirvuohien ja alpakoiden kohteluun liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa, mm. kivulias mulesing-toimenpide on kielletty. Olemme käyneet näillä Uuden-Seelannin tiloilla ja varmistaneet, että merinolampaita, mohair- ja kashmirvuohia eikä alpakoita ole kohdeltu kaltoin, vaan kaikin puolin eettisissä oloissa.
Lisäksi merinovilla-, mohair-, kashmir- ja alpakkalankojen valmistajien tuotanto täyttää OEKO-TEX Standardin 100 vaatimukset.

Essentials-villasekoiteneuleiden angora on peräisin kaneilta, joiden oikeuksia on kunnioitettu. Kuitu on kammattu talteen, eikä sitä ole revitty eikä näin tuotettu kipua kaneille.

Muut vaatetusmateriaalit

Bohemiana- ja Perfect Jeans- tuotteiden materiaaleja ovat pellavan lisäksi mohair, silkki, viskoosi, puuvilla ja niiden sekoitteet keskenään ja tekokuitujen, kuten esimerkiksi elastaanin ja polyamidin, kanssa.

Tuotteissamme käytetyistä materiaaleista on laadittu yksityiskohtaiset materiaaliselvitykset, joista selviää materiaalien raaka-aineet, kuten myös hoito-ohjeet materiaaleittain.

Sisustus- ja muiden merkkien tuotteet

Sisustustuotteet ovat tulleet äskettäin mukaan myyntivalikoimaamme etsiessämme tuotteita myymälöidemme sisustukseen. Sisustustuotevalikoimamme sisältää vanhoja vintage-esineitä, puu-, rottinki- ja bambutuotteita ja huonekaluja sekä pellava-, villa- ja juuttitekstiilejä. Tuotteet on valmistettu käsityönä, kahdessa pienessä tutussa perheyrityksessä, tekstiilituotteet toisessa ja muut sisustustuotteet toisessa yrityksessä, Intiassa. Sisustusvalikoimaamme kuuluu myös muiden yritysten merkkien tuotteita, jotka ovat käsityönä Indonesiassa valmistettuja piensisustustuotteita sekä Kreikassa valmistettuja puuvillatekstiilejä.

Myyntivalikoimassamme on myös tarkkaan ja harkiten valittuja muutamia muiden yritysten merkkien tuotteita, kenkiä ja asusteita. Ne valmistetaan Italiassa ja ne täydentävät sisustustuotteiden ohella rennon harmonista hygge-tyylistä tuotekokonaisuuttamme.

KESTÄVIEN MATERIAALIEN KEHITYS

Teemme aktiivista tuotekehitystyötä, jonka tavoitteena on kehittää kestävämpiä kuitu- ja materiaaliratkaisuja. Tällä hetkellä meillä on meneillään orgaanisen pellavan kuitu- ja materiaalikokeet, joiden perusteella suunnittelemme aloittavamme orgaanisen pellavan kokeellisen käyttöönoton tuotteisiimme vuoden 2020 aikana. Sen jälkeen suunnittelemme lisäävämme orgaanisen pellavan osuutta BYPIAS-tuotannossa asteittain niin, että kaikki BYPIAS- pellavatuotteet tulevat olemaan orgaanista pellavaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

Selluloosakuituisten materiaalien kehityksessä panostamme eukalyptuspuusta valmistetun kuidun hyödyntämiseen neulostuotannossamme. Tänä vuonna jatkamme tiivistä kuitu- ja materiaalikehitystyötämme niin, että pääsisimme testaaman uusia neulostuotteita jo tämän vuoden aikana.

Villakuitujen osalta olemme aloittaneet vuonna 2019 kierrätyskashmirin käyttöönoton ja jatkamme eri villakuitujen ja -materiaalien tuotekehitystä niin, että pystymme siirtymään kokonaan kierrätysvillan käyttöön BYPIAS-villaneuleissamme.

YHTEISKUNTAVASTUU

Meillä Bypiasissa sosiaalinen vastuu kattaa oman henkilökuntamme, samoin kuin kaikki ne ihmiset, joihin vaikutamme tuotteidemme elinkaaren aikana, raaka-aineista valmiiksi tuotteiksi aina niiden myyntiin ja käyttöön asti.
Valitsemme tuotteidemme valmistajat tarkkaan niin, että heidän tuotantolaitostensa työolosuhteet ovat inhimilliset ja vaarattomat ja että heidän työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan. Kannustamme valmistajiamme ja muita alihankkijoitamme hinnoittelemaan tuotteensa niin, että he saavat tuotteistaan niin hyvän hinnan, että he voivat taata työntekijöilleen elämiseen riittävän palkan ja muut eettisten ohjeidemme mukaiset työolosuhteet. Meillä on nollatoleranssi lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön, emme hyväksy laittomia ylitöitä emmekä tingi turvallisista työoloista.
Kaikki tuotteemme valmistetaan tuotantolaitoksissa, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä pitkään. Pitkän ja kestävän yhteistyösuhteen ansioista jokaisen tuotteemme valmistajan kanssa meidän on helppo seurata säännöllisesti, että tuotteidemme valmistajat noudattavat arvojemme mukaisia yhdessä sovittuja säännöksiä. Keskitämme valmistuksemme rajoitettuun määrään alihankkijoita ja vaadimme kaikilta tuotteidemme valmistukseen osallistuvilta tahoilta samanlaista arvojemme mukaista toimintaa.

Bypiasissa me tarjoamme avoimen työilmapiirin, jossa jokaisella bypiasilaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Toimintaamme valvoo AVI ja me takaamme, että työntekijöidemme oikeusturva toteutuu, he saavat hyvän korvauksen tekemästään työstä ja että heillä on turvalliset ja terveelliset työolot. Kohtelemme työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja kevyen hierarkiamme ansioista kommunikointi työntekijöidemme kanssa on helppoa ja vaivatonta.